Program mieszkanie dla młodych MDM

Mieszkanie dla młodych jest to rządowy program, polegający na dopłacie do kredytu zaciągniętego na zakup nowo wybudowanych mieszkań oraz domów jednorodzinnych.

W przypadku domów jednorodzinnych pomoc będzie udzielana domom budowanym w systemie gospodarczym. Wówczas dofinansowanie przejmuje postać zwrotu części podatku VAT na materiały budowlane.

Czas działania programu jest określony na lata 2014-2018

Istotnym warunkiem, aby zakwalifikować się do programu MDM, pozwolenie na budowę musiało zostać wydane po 01.01.2014.

Aby otrzymać dofinansowanie do wkładu własnego należy zmieścić się w następujących kryteriach powierzchni nieruchomości:

  • 75m2 dla mieszkania i 100m2 dla domu jednorodzinnego
  • 85m2 dla mieszkania oraz 110m2 dla domu jednorodzinnego

Dotyczy to osób, które w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, nabywca      wychowuje przynajmniej troje dzieci, które spełniają warunki określone w ustawie.

Jakie należy spełniać warunki, aby skorzystać z programu MDM:

  • Nie można być właścicielem żadnego mieszkania lub domu ( dotyczy to również przyszłości)
  • Małżeństwo musi być w wieku do 35 lat, warunek wieku liczony jest do młodszego z nich
  • Należy zaciągnąć kredyt w polskiej walucie na minimum 50 % ceny nieruchomości, okres kredytowania musi być, na co najmniej 15 lat
  • Cena nieruchomości nie może przekraczać wskaźnika określonego dla danego regionu i lokalizacji.

Więcej szczegółowych informacji na oficjalnej stronie http://mieszkaniedlamlodych.com.
Nasza pracownia posiada w ofercie domy, które odpowiadają programowi MDM. Możemy również dla Państwa taki projekt zaprojektować indywidualnie.

Nasze Projekty w programie MDM