Projekty indywidualne

Jesteśmy architektami z wieloletnim doświadczeniem, napędzani nieustającą pasją do naszego zawodu i tego, co robimy. Zawsze wkładamy wiele wysiłku i maksimum zaangażowania w każdy projekt.

Jeśli mają Państwo specjalne i nietypowe oczekiwania i są indywidualistami, potrzebują czegoś specjalnego, co więcej cenią sobie oryginalność i niepowtarzalność, lub też posiadają trudną działkę o specyficznym ukształtowaniu terenu, serdecznie zachęcamy do wybrania projektu indywidualnego.

Postaramy się stworzyć dla Państwa, dla Ciebie i całej rodziny dom wygodny, ergonomiczny, optymalny, wyjątkowy, dopasowany do potrzeb każdej osoby, po prostu dom marzeń.

Jak zamówić projekt indywidualny?

Proces projektowy projektu indywidualnego dzieli się na kilka etapów. Aby przystąpić do realizacji konkretnego budynku poniżej przedstawiamy zasady i sposób współpracy.

Koszty projektu indywidualnego, w zależności od wielkości, kształtują się w cenie od 150 zł za m2 do 200 zł za m2. Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie przez naszą Pracownię.

Projekt indywidulany możemy przygotować w czterech odrębnych pakietach:

Projekt zostanie przygotowany w takiej samej formie jak projekty katalogowe, bez obsługi formalno-prawnej oraz bez zagospodarowania terenu działki. W tej opcji Inwestor może zaadaptować projekt indywidualny przy pomocy lokalnego Architekta, na wybranej działce.

ETAP A – ANALIZA WSTĘPNA KOSZTÓW

Na tym etapie ustalamy, jaki charakter domu Państwa interesuje oraz jakiej wielkości. W celu omówienia z Państwem zakresu projektu potrzebne są nam odpowiednie materiały i niezbędne informacje:

 • mapa do celów opiniodawczych (sytuacyjno-wysokościowa);
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy;
 • przykładowe propozycje domów, charakter i klimat, który się Państwu podoba, lub też zlecenie nam przygotowanie prezentacji;
 • uzgodnienia materiałowe;
 • uzgodnienia wielkościowe, metraż ilość pokoju i rodzaje pomieszczeń;
 • uzgodnienia dotyczące instalacji (np. c.o., rekuperacja, elektryczna etc.) i systemów (np. inteligentny dom).

Po otrzymaniu tych danych jesteśmy w stanie wycenić koszty projektowe i przygotować wzór umowy, w której zawarte będą kolejne Etapy Projektowe. Do opracowania koncepcji przystępujemy dopiero po wpłaceniu 30 % zadatku z całości.

ETAP B – KONCEPCJA

Wbrew pozorom projekt koncepcyjny to najtrudniejsza i kluczowa część całego procesu projektowania. Ten etap trwa od jednego do trzech miesięcy, na czas mają wpływ decyzje Inwestora oraz wprowadzane zmiany, warunki terenowe działki budowlanej, stopień skomplikowania domu i wiele innych elementów.

Z reguły po rozmowie z Inwestorem, prezentujemy narysowaną koncepcję, według wytycznych Inwestora. W trakcie trwania procesu omawiamy kolejne zmiany i pomysły i odpowiednio modyfikujemy projekt. Projekt koncepcyjny jest finalizowany po akceptacji przez Inwestora.

Za dodatkową opłatą możemy wykonać wizualizacje zewnętrzne domu.

Ilość zmian podczas etapu koncepcji jest wcześniej określana w umowie i zależy od wyceny dokumentacji. Pracownia zastrzega sobie prawo do dwóch generalnych zmian koncepcji, tzn. rozpoczyna od nowa następną koncepcję. W przypadku braku zdecydowania Inwestora i przekroczeniu trzy miesięcznego czasu etapu koncepcji umowa może zostać rozwiązana.

Umowa może zostać rozwiązana ze strony Inwestora, który zmienił zdanie lub chce zakończyć prace na etapie koncepcji i nie kontynuować pracy na projekcie technicznym.

Kontynuacja pracy nad projektem koncepcyjnym, po trzech miesiącach będzie obciążona dodatkowymi kosztami, wynikającymi z poniesionych nakładów czasowych, w wysokości 20% całkowitej sumy projektu (tzn. do wcześniej ustalonej sumy za projekt dodajemy 20%).

Kolejny etap projektowy rozpoczynamy po wpłaceniu 30% zadatku z całości kwoty.

ETAP C – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

 • Projekt architektoniczno-budowlany, który zawiera następujące elementy:
  • opis techniczny wielobranżowy;
  • część rysunkowa architektoniczna;
  • część rysunkowa konstrukcyjna;
  • część rysunkowa instalacji sanitarnych;
  • część rysunkowa elektryczna;
  • charakterystyka energetyczna;
  • kosztorys uproszczony;
  • zestawienie stolarki;
  • zestawienie materiałów podstawowych stali i drewna.
 • Przy przekazaniu dokumentacji technicznej zostaje zapłacona ostatnia części kwoty za projekt (40%). Czas opracowywania dokumentacji trwa około od 1- 2 miesięcy w zależności od wielkości domu. Dokumentacja techniczna składa się z 4 egzemplarzy projektu architektoniczno–budowlanego. Inwestor otrzymuje projekt w formie papierowej oraz elektronicznej. Za dodatkową opłatą możemy wykonać wizualizację zewnętrzna domu lub projekt wnętrz.

Projekt zostanie sporządzony w takiej formie jak projekt katalogowy wraz z obsługą formalno-prawną, projektem zagospodarowania terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Koszty związane z projektem zagospodarowania terenu oraz dokumentami formalno – prawnymi są wyceniane indywidualnie.

ETAP A – ANALIZA WSTĘPNA KOSZTÓW

Na tym etapie ustalamy, jaki charakter domu Państwa interesuje oraz jakiej wielkości.

W celu omówienia z Państwem zakresu projektu potrzebne są nam odpowiednie materiały i niezbędne informacje:

 • mapa do celów projektowych;
 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o Warunkach Zabudowy;
 • przykładowe propozycje domów, charakter i klimat, który się Państwu podoba, lub też zlecenie nam przygotowanie prezentacji;
 • uzgodnienia materiałowe;
 • uzgodnienia wielkościowe, metraż ilość pokoju i rodzaje pomieszczeń;
 • uzgodnienia dotyczące instalacji (np. c.o., rekuperacja, elektryczna etc.) i systemów (np. inteligentny dom);
 • informacja czy działka leży na terenie zalewowym;
 • informacja czy jest dostęp do działki z drogi publicznej lub lokalnej, czy jest zgoda na zjazd;
 • w jakim otoczeniu znajduje się działka;
 • czy znajdują się obok cieki wodne;
 • ewentualne zdjęcia działki;
 • czy na działce znajduje się zieleń wysoka;
 • czy na działce znajdują się elementy do wyburzenia i rozbudowy;
 • jakie działki znajdują się w sąsiedztwie.

Po otrzymaniu tych danych jesteśmy w stanie wycenić koszty projektowe i przygotować wzór umowy, w której zawarte będą kolejne Etapy Projektowe.

Do opracowania koncepcji przystępujemy dopiero po wpłaceniu 30 % zadatku z całości.

ETAP – B – KONCEPCJA

Wbrew pozorom projekt koncepcyjny to najtrudniejsza i kluczowa część całego procesu projektowania. Ten etap trwa od jednego do trzech miesięcy, na czas mają wpływ decyzje Inwestora oraz wprowadzane zmiany, warunki terenowe działki budowlanej, stopień skomplikowania domu i wiele innych elementów.

Z reguły po rozmowie z Inwestorem, prezentujemy narysowaną koncepcję, według wytycznych Inwestora. W trakcie trwania procesu omawiamy kolejne zmiany i pomysły i odpowiednio modyfikujemy projekt. Projekt koncepcyjny jest finalizowany po akceptacji przez Inwestora. Za dodatkową opłatą możemy wykonać wizualizacje zewnętrzne domu.

Ilość zmian podczas etapu koncepcji jest wcześniej określana w umowie i zależy od wyceny dokumentacji. Pracownia zastrzega sobie prawo do dwóch generalnych zmian koncepcji, tzn. rozpoczyna od nowa następną koncepcję. W przypadku braku zdecydowania Inwestora i przekroczeniu trzy miesięcznego czasu etapu koncepcji umowa może zostać rozwiązana.

Umowa może zostać rozwiązana ze strony Inwestora, który zmienił zdanie lub chce zakończyć prace na etapie koncepcji i nie kontynuować pracy na projekcie technicznym. Kontynuacja pracy nad projektem koncepcyjnym, po trzech miesiącach będzie obciążona dodatkowymi kosztami, wynikającymi z poniesionych nakładów czasowych, w wysokości 20% całkowitej sumy projektu (tzn. do wcześniej ustalonej sumy za projekt dodajemy 20%).

Kolejny etap projektowy rozpoczynamy po wpłaceniu 30% zadatku z całości kwoty.

ETAP C – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

 • Projekt zagospodarowania terenu (opis i rysunki)
 • Projekt architektoniczno-budowlany, który zawiera następujące elementy:
  • opis techniczny wielobranżowy;
  • część rysunkowa architektoniczna;
  • część rysunkowa konstrukcyjna;
  • część rysunkowa instalacji sanitarnych;
  • część rysunkowa elektryczna;
  • charakterystyka energetyczna;
  • kosztorys uproszczony;
  • zestawienie stolarki;
  • zestawienie materiałów podstawowych stali i drewna.

Przy przekazaniu dokumentacji technicznej zostaje zapłacona ostatnia części kwoty za projekt (40%). Czas opracowywania dokumentacji trwa około 2 miesięcy w zależności od wielkości domu.

Dokumentacja techniczna składa się z 4 egzemplarzy projektu architektoniczno–budowlanego. Inwestor otrzymuje projekt w formie papierowej oraz elektronicznej.

Za dodatkową opłatą możemy wykonać wizualizację zewnętrzna domu lub PROJEKT WNĘTRZ.

Okres oczekiwania pozwolenia na budowę wynosi ustawowo do 65 dni plus 14 dni na uprawomocnienie się. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy zakupić dziennik budowy oraz zarejestrować go w odpowiednim organie administracji budowlanej, w zależności od miejsca budowy domu. Przy rejestracji dziennika należy dołączyć wniosek i oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. Następnie zakupić tablicę budowy o powiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pakiet DELUX zawiera w sobie dwa PAKIET 1 oraz PAKIET 2 plus projekt wystroju wnętrz.

PROJEKT WNĘTRZ : w zależności od potrzeb Inwestor może wybrać również pakiet dla wnętrz.

Pakiet Premium jest to pakiet kompleksowy poczynając od projektu domu, uzyskaniu pozwolenia na budowę, projektu wnętrz wraz projektem ogrodu.

Pakiet Premium zawiera w sobie PAKIET 1, PAKIET 2 i PAKIET 3 wraz z PROJEKTEM OGRODU