Co zawiera dokumentacja techniczna

Wszystkie oryginalne projekty naszego biura posiadają na stronach rysunkowych czerwoną pieczątkę z napisem ”PROJEKT ORYGINALNY”, poświadczającą zgodność z oryginałem. Do pozwolenia na budowę mogą być składane tylko projekty oryginalne.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w projekcie należą do firmy projektowej „Baruk Architekci Małgorzata Dracz” z siedzibą we Wrocławiu i są prawnie chronione. Kopiowanie projektów, pobieranie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, a także powielanie i wykorzystywanie oraz dystrybuowanie zawartych tu materiałów, dozwolone jest wyłącznie za zgodą firmy projektowej „Baruk Architekci Małgorzata Dracz” z siedzibą we Wrocławiu.

Każda dokumentacja techniczna domu zawiera 4 egzemplarze projektu budowlanego. Każdy egzemplarz zawiera w sobie poniższe elementy dokumentacji projektowej:

 • Opis techniczny,
 • Rysunki w skali 1: 100 lub 1:50,
 • Elewacje wraz z kolorystyką i materiałami,
 • Rzuty poziome poszczególnych kondygnacji budynku,
 • Rzut dachu,
 • Przekroje budynku,
 • Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,
 • W przypadku nietypowych rozwiązań detale architektoniczne.
 • Opis techniczny,
 • Rzuty poszczególnych kondygnacji (parteru, piętro, poddasze itp.),
 • Rzut więźby dachowej,
 • Zawartość zależy od rodzaju projektu.
 • Opis techniczny,
 • Rzuty kondygnacji – instalacja c.o.,
 • Rozwiniecie instalacji c.o.,
 • Rzut parteru – instalacja gazowa,
 • Rzuty kondygnacji – instalacja wody zimnej i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej,
 • Rozwinięcie instalacji – wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej.
 • Opis techniczny,
 • Rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej,
 • Rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji teletechnicznej,
 • Schemat tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni niskiego napięcia),
 • Instalacja odgromowa i uziomowa.

Pobierz formularz

 

Dokument określa zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, między innymi takich jak:

 • podpiwniczenie budynku przy zachowaniu wysokości istniejącego cokołu;
 • użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję całego budynku;(fundamenty, ściany, izolacja, stropy, schody, więźba dachowa pod warunkiem zachowania wymogów obowiązujących przepisów budowlanych dotyczących ochrony cieplnej budynku oraz zachowaniu układu konstrukcyjnego i wymaganej wytrzymałości dla tych materiałów);
 • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia;
 • zmiana usytuowania geometrii schodów wewnętrznych;
 • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu;
 • zmiana usytuowania otworów okiennych i drzwiowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku oraz zmiana lokalizacji ścian działowych przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku;
 • zmiana pokrycia dachowego z uwzględnieniem obliczeń statycznych i wytrzymałościowych, zmiana kąta nachylenia dachu, do 10 %, co wpływa na zmianę wysokości kalenicy;
 • zmiana wysokości posadzki parteru nad terenem projektowanym, zmiana wysokości kondygnacji parteru oraz wysokości ścianki kolankowej;
 • zmiana zewnętrznego obrysu budynku wynikającego z użycia innych materiałów budowlanych i izolacyjnych oraz zmian w układzie funkcjonalnym budynku;
 • zmiany dotyczące materiałów wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku, również zmianę kolorystyki budynku przy zachowaniu walorów estetycznych oraz kompozycji projektowanego obiektu;
 • zmiana układu funkcjonalnego budynku, dotyczy ilości pomieszczeń oraz jego przeznaczenia;
 • zgodę na doprojektowanie lub likwidację dodatkowych elementów zewnętrznych budynku takich jak: garaż, balkony, lukarny, tarasy naziemne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy oraz elementy wewnętrzne np. antresole;
 • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostawy mediów;
 • dostosowanie budynku do potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej, z zachowaniem prawidłowych rozwiązań technicznych i estetycznych (likwidacja kominów wentylacji grawitacyjnych);

Biuro projektowe: „Domy z klasą – Baruk Architekci” upoważnia bezterminowo innych projektantów, posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe, w zależności od zakresu projektu, do włączania nabytych projektów w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego, dokonywania niniejszych zmian na ich odpowiedzialność oraz ich podpisywania. W wypadku dokonania innych zmian niż w zgodzie na zmiany, należy uzyskać dodatkową pisemną zgodę od pracowni projektowej i autora danego projektu.

Zmiany w projekcie mogą być też naniesione przez naszą pracownie w zależności od wielkości i charakteru zmian. Jest to usługa wyceniana indywidualnie dla każdego projektu. W celu ustaleń prosimy o kontakt.

 • Wszystkie projekty domów posiadają uprawnienia i zaświadczenia projektantów o przynależności do odpowiedniej Polskiej Izby Architektów bądź Inżynierów.
 • Analiza charakterystyki energetycznej domu z potencjalnym zastosowaniem opcjonalnych metod dostarczania ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Charakterystyka określa zyski ciepła, sprawność c.o., wentylacji czy chłodzenia i oświetlenia oraz zużycie energetyczne związane z użytkowaniem budynku.