Co zawiera gotowy projekt domu?

gotowy projekt domu

Wszystkie oryginalne projekty naszego biura posiadają na stronach rysunkowych czerwoną pieczątkę z napisem ”PROJEKT ORYGINALNY”, poświadczającą zgodność z oryginałem. Do pozwolenia na budowę mogą być składane tylko projekty oryginalne.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w projekcie należą do firmy projektowej „Baruk Architekci Małgorzata Dracz” z siedzibą we Wrocławiu i są prawnie chronione. Kopiowanie projektów, pobieranie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, a także powielanie i wykorzystywanie oraz dystrybuowanie zawartych tu materiałów, dozwolone jest wyłącznie za zgodą firmy projektowej „Baruk Architekci Małgorzata Dracz” z siedzibą we Wrocławiu.

Każda dokumentacja techniczna domu zawiera 4 egzemplarze projektu budowlanego. Każdy egzemplarz zawiera w sobie poniższe elementy dokumentacji projektowej: