Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.domyzklasa.pl

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym od 25.05.2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, przedstawiamy informację, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności naszego sklepu internetowego.

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem strony internetowej domyzklasa.pl jest firma Baruk Architekci Małgorzata Dracz” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 599 247 1939; REGON 366066610 z siedzibą przy ul. Kosmonautów 212/6, 54-042 Wrocław

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@domyzklasa.pl oraz pod nr tel. 791 579 184.

Skąd pozyskujemy dane

Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas dokonywania przez Państwa zakupów w sklepie internetowym, a także w wyniku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Jakie dane przetwarzamy

Imię i nazwisko

Nazwa, adres, nr NIP firmy (opcjonalnie)

Adres zamieszkania i (opcjonalnie) adres dostawy

Numer telefonu

Adres e-mail

Nazwa banku i numer konta bankowego, z którego dokonano płatności

Adres IP komputera, z którego zostało złożone zamówienie

Informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego, w tym zapisywane w plikach cookie*

Inne dane, które mogą nam Państwo przekazać w toku korespondencji lub rozmów telefonicznych.

*Pliki cookie

Do analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz z powodów determinowanych przez używane technologie stosujemy pliki cookie („ciasteczka”) – małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w urządzeniu użytkownika w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia, a także w celu przechowywania danych w przeglądarce użytkownika.

Możliwe jest ustawienie przeglądarki, aby wyświetlała ostrzeżenie podczas prób zapisywania plików cookie, a także eliminacja niektórych lub wszystkich plików cookie zapisywanych przez stronę. W przypadku całkowitej blokady plików cookie, kluczowe funkcje naszego sklepu mogą jednak przestać działać.

W jakim celu przetwarzamy dane

Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzamy w celu:

realizacji transakcji sprzedaży, w tym np. złożenia przez Państwa zamówienia, przekazania płatności, dostawy zamówionych produktów, sporządzenia dokumentów – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy przez firmę;

komunikacji z Państwem w zakresie dotyczącym konkretnego zamówienia lub w zakresie wynikającym z treści zapytania, jakie Państwo do nas kierują – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta;

spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na konieczności wypełnienia obowiązków prawnych;

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na ochronie swoich praw.

Jak długo przechowujemy dane

Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres realizacji sprzedaży, a także po jej zakończeniu, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych oraz dla prowadzenia wewnętrznych statystyk i archiwizacji danych, jednak nie dłużej niż 10 lat.

Kto jest odbiorcą powierzonych danych

Państwa danych osobowych nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim. Natomiast w zakresie wymaganym przez naszą działalność możemy przekazywać dane:

podmiotom dostarczającym nam usług hostingowych,

podmiotom odpowiedzialnym za działanie i bezpieczeństwo sklepu,

dostawcom zakupionych przez Państwa towarów,

podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,

upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom państwowym.

Jakie są Państwa prawa dotyczące danych

W odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych mają Państwo zapewniony szereg praw, z których mogą Państwo skorzystać na swoje żądanie, a mianowicie:

prawo dostępu – prześlemy Państwu przechowywane dane w dostępnym formacie pliku;

prawo do poprawiania – w przypadku nieprawidłowych danych zmienimy je na zgodne ze stanem faktycznym;

prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane w sposób nieadekwatny (np. zbyt szeroki), ograniczymy ten zakres, o ile będzie to w zgodzie z obowiązującym nas prawem i nie uniemożliwi realizacji naszych zobowiązań wynikających z transakcji;

prawo do przenoszenia – umożliwimy Państwu przekazanie danych do innego administratora w dostępnym formacie pliku;

prawo do usunięcia – usuniemy w całości lub częściowo lub uczynimy anonimowymi Państwa dane, o ile nie uniemożliwi to wypełniania obowiązków nakładanych na nas przez przepisy prawa.

W celu realizacji przysługujących Państwu praw, mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez adres e-mail biuro@domyzklasa.pl ub listownie pod adresem: Baruk Architekci Małgorzata Dracz, ul. Kosmonautów 212/6, 54-042 Wrocław.