Co zawiera zgoda na zmiany projekt domu?

zgoda na zmiany projektu domu
POBIERZ FORMULARZ

 

Dokument określa zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, między innymi takich jak:

 • podpiwniczenie budynku przy zachowaniu wysokości istniejącego cokołu;
 • użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję całego budynku;(fundamenty, ściany, izolacja, stropy, schody, więźba dachowa pod warunkiem zachowania wymogów obowiązujących przepisów budowlanych dotyczących ochrony cieplnej budynku oraz zachowaniu układu konstrukcyjnego i wymaganej wytrzymałości dla tych materiałów);
 • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia;
 • zmiana usytuowania geometrii schodów wewnętrznych;
 • zmiana usytuowania otworów okiennych i drzwiowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku oraz zmiana lokalizacji ścian działowych przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku;
 • zmiana pokrycia dachowego z uwzględnieniem obliczeń statycznych i wytrzymałościowych, zmiana kąta nachylenia dachu, do 10 %, co wpływa na zmianę wysokości kalenicy;
 • zmiana wysokości posadzki parteru nad terenem projektowanym, zmiana wysokości kondygnacji parteru oraz wysokości ścianki kolankowej;
 • zmiana zewnętrznego obrysu budynku wynikającego z użycia innych materiałów budowlanych i izolacyjnych oraz zmian w układzie funkcjonalnym budynku;
 • zmiany dotyczące materiałów wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynku, również zmianę kolorystyki budynku przy zachowaniu walorów estetycznych oraz kompozycji projektowanego obiektu;
 • zmiana układu funkcjonalnego budynku, dotyczy ilości pomieszczeń oraz jego przeznaczenia;
 • zgodę na doprojektowanie lub likwidację dodatkowych elementów zewnętrznych budynku takich jak: garaż, balkony, lukarny, tarasy naziemne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy oraz elementy wewnętrzne np. antresole;
 • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostawy mediów;
 • dostosowanie budynku do potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej, z zachowaniem prawidłowych rozwiązań technicznych i estetycznych (likwidacja kominów wentylacji grawitacyjnych);

Biuro projektowe: „Domy z klasą – Baruk Architekci” upoważnia bezterminowo innych projektantów, posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe, w zależności od zakresu projektu, do włączania nabytych projektów w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego, dokonywania niniejszych zmian na ich odpowiedzialność oraz ich podpisywania. W wypadku dokonania innych zmian niż w zgodzie na zmiany, należy uzyskać dodatkową pisemną zgodę od pracowni projektowej i autora danego projektu.

Zmiany w projekcie mogą być też naniesione przez naszą pracownie w zależności od wielkości i charakteru zmian. Jest to usługa wyceniana indywidualnie dla każdego projektu. W celu ustaleń prosimy o kontakt.