Wymiana i zwrot projektu domu

zwrot projektu domu

Zgodnie z polskim prawem, zwrot zakupionego projektu jest możliwy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Jednak wychodząc Państwu naprzeciw i umożliwiając większy komfort podczas poszukiwania idealnego projektu domu, umożliwiamy wymianę, zakupionego projektu do 30 dni kalendarzowych od daty odbioru przesyłki.

  1. Zwrotowi i wymianie podlega projekt kompletny i nieuszkodzony. Odesłany projekt nie może zawierać żadnych śladów wcześniejszego użytkowania, nie może też posiadać widocznych śladów adaptacji.
  2. Projekt w chwili zakupu jest zabezpieczony plombą, jej usunięcie uniemożliwia zwrot dokumentacji. Jeśli otrzymają Państwo przesyłkę przed zdjęciem plomby proszę o upewnienie się, że dokonany został odpowiedni wybór i projekt spełnia Państwa oczekiwania.
  3. W przypadku zwrotu lub wymiany po upływie 14 oraz 30 dni od daty odbioru dokumentacji, w której plomba zabezpieczająca została uszkodzona lub zdjęta będzie rozpatrywane indywidualnie przez właścicieli pracowni.Ewentualna decyzja odmowna nie podlega zażaleniu.
  4. Klient decydujący się na zwrot lub wymianę dokumentacji projektowej jest zobowiązany przesłać na swój własny koszt komplet otrzymanej wcześniej dokumentacji projektowej zabezpieczonej nienaruszoną plombą.Projekt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu uniemożliwiającym jej uszkodzenie. Dokumentacja powinna być kompletna.

Zwrot projektu

Na adres e-mailowy pracowni  zamowienia@domyzklasa.pl należy wysłać wypełniony formularz odstąpienia od umowy lub informację  o odstąpieniu od umowy:

Pobierz formularz

W e-mail’u należy podać imię i nazwisko, numer zamówienia lub faktury oraz numer konta, na jaki ma zostać przelana zwrotna kwota pieniędzy.

Zwrotną przesyłkę należy przygotować ze wszystkimi elementami i załącznikami.

Przesyłkę zwrotną należy wysłać na własny koszt na poniższy adres:

„DOMY Z KLASĄ”
BARUK Architekci

Małgorzata Dracz
ul. Stabłowicka 118-120 / 14
54-062 Wrocław

Po otrzymaniu zwróconego projektu oraz po pozytywnym wyniku sprawdzenia zawartości, Pracownia niezwłocznie wyśle na podane dane kontaktowe fakturę korygującą. Następnie w ciągu 7 dni roboczych zwróci na podane wcześniej konto kwotę za projekt Uwzględniającą elementy zamówienia oraz koszty dostawy.

Wymiana projektu na inny

Należy wysłać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przesyłki na adres e-mailowy pracowni zamowienia@domyzklasa.pl informację o wymianie projektu. W e-mailu należy podać imię i nazwisko, numer zamówienia lub faktury oraz numer konta, na jaki może zostać przelana różnica za projekt oraz przyczynę wymiany.

Należy przygotować przesyłkę zwrotną ze wszystkimi elementami i załącznikami.

Przesyłkę zwrotną należy wysłać na własny koszt na poniższy adres:

„DOMY Z KLASĄ”
BARUK Architekci
Małgorzata Dracz
ul. Stabłowicka 118-120 / 14
54-062 Wrocław

Po otrzymaniu zwróconego projektu oraz po pozytywnym wyniku sprawdzenia zawartości pracownia skontaktuje się w celu omówienia wymiany dokumentacji. Zostaną  uwzględnione koszty manipulacyjne związane z przygotowaniem dodatkowej dokumentacji nowego projektu w wysokości 200 zł.

W przypadku wymiany projektu tańszego na projekt droższy. Inwestor zapłaci różnicę za projekt, plus koszty manipulacyjne i koszty przesyłki.

W przypadku wymiany projektu droższego na projekt tańszy. Pracownia zwróci różnicę za projekt, minus koszty manipulacyjne i minus koszty przesyłki.

Wymiana na projekt w tej samej cenie. Inwestor pokryje koszty manipulacyjne plus koszty przesyłki.

Warunkiem dokonania wymiany projektu na inny jest podpisanie faktury korygującej, która zostanie załączona do projektu. Należy ją podpisać i przekazać kurierowi.

Nie ma możliwości zwrotu kosztorysu, ponieważ jest to usługa zewnętrzna, na zamówienie.